BA Beroep

De polis BA Beroep dekt zowel de extracontractuele als de contractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden ten gevolge van de geleverde diensten.
De meeste intellectuele beroepen zijn wettelijk verplicht dergelijke polis af te sluiten. Zoals: dokter, architecten, boekhouders, juridische beroepen,…

De verzekering komt tussen bij de gevolgen van de geleverde prestaties en dit zowel in geval van lichamelijke, materiƫle en immateriƫle schade.

Waarborgen die verzekerd zijn in een polis BA Beroep worden op maat opgemaakt volgens de activiteit van uw onderneming. Ook de verzekerde kapitalen kunnen verschillen volgens de verzekerde activiteit.